Jakie jest zastosowanie elektronicznych znaczników RFID?

- Mar 24, 2021-

Jakie jest zastosowanie elektronicznych znaczników RFID? Jak korzystać z elektronicznych tagów RFID? Jakie korzyści mogą przynieść elektroniczne znaczniki RFID? Elektroniczne znaczniki RFID są szeroko stosowane w naszym życiu i pokrótce przedstawiają, w jaki sposób RFID jest używany w branżach, które używają elektronicznych znaczników RFID. etykieta elektroniczna.

Jako nośnik danych elektroniczne znaczniki RFID mogą odgrywać rolę w identyfikacji, śledzeniu przedmiotów i zbieraniu informacji. Tagi elektroniczne RFID znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach, a obecnie są wykorzystywane głównie w następujących branżach:

1. Zwalczanie podrabiania: Każdy produkt ma unikalną elektroniczną etykietę RFID, która rejestruje wszystkie informacje o produkcie od producenta źródłowego do terminala sprzedaży. Po zeskanowaniu generowany jest szczegółowy rekord informacji.

2. Zarządzanie linią produkcyjną: elektroniczne etykiety RFID mogą w wygodny i dokładny sposób rejestrować informacje o procesie i informacje o działaniu procesu na linii produkcyjnej, aby sprostać potrzebom elastycznej produkcji. Zapis identyfikatora pracownika, czasu, operacji i wyników kontroli jakości może w pełni zapewnić identyfikowalność produkcji. Pozwala również uniknąć błędów spowodowanych pisaniem odręcznym i wyświetlaniem informacji w środowisku produkcyjnym.

3. Zarządzanie magazynem: elektroniczne znaczniki RFID mogą skutecznie rozwiązać zarządzanie informacjami o przechowywanych towarach. Możesz zrozumieć lokalizację i przechowywanie towarów w czasie rzeczywistym. Odgrywa ważną rolę w poprawie wydajności magazynowania i kierowaniu produkcją.

4. Zarządzanie kosztownościami: służy do zabezpieczenia przed kradzieżą, rozliczenia i gwarancji posprzedażowej na przedmioty wartościowe, takie jak aparaty fotograficzne, kamery, komputery przenośne, odtwarzacze CD, biżuteria itp. Znacznik RFID jest dołączony lub wbudowany w opakowanie przedmiotu. Specjalny skaner półkowy skanuje towary w czasie rzeczywistym i może uzyskiwać ewidencję towarów w czasie rzeczywistym.

5. Zarządzanie książkami i zarządzanie wypożyczaniem produktów: Umieść elektroniczne znaczniki w książkach, możesz łatwo otrzymywać informacje o książkach i nie musisz przenosić książek podczas sortowania książek, co może poprawić wydajność pracy i uniknąć błędów w pracy.

Oprócz powyższych dziedzin tagi elektroniczne RFID są wykorzystywane w wielu innych dziedzinach, takich jak Internet przedmiotów, zawody sportowe czy zarządzanie pakietami lotniczymi.

Wraz z nadejściem inteligentnej ery stosowanie elektronicznych znaczników RFID stanie się bardziej powszechne.